WAT TE DOEN BIJ VISSTERFTE?

In een toenemend aantal wateren vindt deze winter helaas vissterfte plaats. Het betreft hier vooral kleine, vaak afgesloten ondiepe wateren. De oorzaak van deze sterftes is een langdurige ijsbedekking. Vooral wanneer er tegelijkertijd sprake is van een laag sneeuw op het ijs zoals nu, kan deze vissterfte aanzienlijk zijn. Door de sneeuwbedekking dringt er geen licht in het water door en wordt er geen zuurstof meer geproduceerd. Door afbraakprocessen verdwijnt de nog aanwezige hoeveelheid zuurstof en worden voor vis giftige stoffen gevormd.

Wintersterfte is in principe een natuurlijk verschijnsel, waarbij een deel van de visstand dood gaat. vissterfte
Ten gevolge van achterstallig baggeronderhoud kunnen zich echter zeer ernstige sterftes voordoen waarbij vissen doodgaan. Dergelijke vissterftes schaden het sportvisserijbelang enleiden tot overlast of ernstige schade aan de ecologische kwaliteit van het betreffende water.

WAT MOET JE DOEN?
Om wintersterfte tegen te gaan, dan wel te verminderen adviseren wij bij kritieke situaties in de eerste plaats contact op te nemen met het waterschap.

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN
Voorkomen is beter dan genezen Wintersterfte kan structureel worden tegengegaan door regelmatig te baggeren, diepere overwinteringsplekken aan te leggen en eventueel aanwezige lozingen en overstorten te saneren. Overleg met waterschap en gemeente (bij voorkeur in VBC-verband) is hiervoor noodzakelijk.

Lees hier meer over vissterfte

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: